הזכויות על השירים שייכות למשוררות ולמשוררים. האחריות תחול עליהם במקרה של חבות. קול השירה ועורכיה לא ישאו בכל אחריות משפטית או אחרת במקרה של תביעה והליך משפטי.

אות הפתיח והסיום – Smooth Session, by _ghost ברשיון Noncommercial Sampling Plus של CC‏