קול השירה, בעריכה והפקה של ענבל ויאיר אשל כהנסקי.

אות הפתיח והסיום – Smooth Session, by _ghost ברשיון Noncommercial Sampling Plus של CC‏

תודה לד”ר רימונה כהן על ההכוונה והעצות.

תודותינו על הארות והערות לגל אלגר, שני רון, רז סופר ושרון קשרו